Μέλη Δ.Σ

Πρόεδρος : Δρ. Αντώνης Α. Ζορπάς

Αντιπρόεδρος : Μιχάλης Χρυσάφης

Γραμματέας : Ειρήνη Βουκκαλή

Ταμίας : Χαράλαμπος Παναγιώτου

Μέλη: Άγις Ιακωβίδης, Μάριος Ευθυμίου, Δρ. Γιώργος Θεωχαρίδης